صاحب امتیاز و مدیرمسوول: محسن خلیفه

رییس شورای سیاستگذاری: مهدی احمدی

سردبیر: هانیه نعیمی

مدیر هنری: لیلا صبری

تحریریه: زهرا پیربداقی،فائزه حسینیان،سیدمحسن احمدی،میثم کاظمی،محمدرضا کنعانی


نشانی: بلوار میرداماد، بین خیابان دکتر مصدق و بزرگراه شهید مدرس، پلاک 237، واحد 20

شماره تماس: 22255096

سازمان آگهی‌ها: 021 22273157-8

چاپ: گل آذین 021 66791365-66

ارتباط با روزنامه: khanmannewspaper@gmail.com

تلگرام: https://t.me/khanemannewspaper