پرونده محکومان پرونده پلاسکو به اجرای احکام رسید

پرونده محکومان پرونده پلاسکو به اجرای احکام رسید

پرونده 35 سازمان، شخص حقیقی و حقوقی که در پرونده ساختمان پلاسکو محکوم شده‌اند‌، برای اجرای احکام صادره به شعبه چهارم دادیاری اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
با گذشت بیش از 7 سال از این حادثه پرونده پلاسکو برای اجرای احکام صادره به شعبه 4 اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهرام ارسال شد تا بر اجرای احکام صادرشده برای 35 سازمان و شخص حقیقی و حقوقی که در این پرونده محکوم شده‌اند، نظارت شود.
بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران هر کدام در این پرونده به پرداخت 200 میلیون تومان محکوم شده‌اند. آتش‌‌‌‌نشانی180 میلیون تومان، سازمان مدیریت بحران تهران 150 میلیون  تومان،‌ وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی هرکدام 140 میلیون تومان، اتحادیه اتاق اصناف تهران 120 میلیون تومان، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت بحران کشور هر کدام 50 میلیون تومان و بیمه مرکزی 24 میلیون تومان باید بپردازند. 
نمایندگان و هیئت برنامه بهره‌برداری سازمان پلاسکو هر کدام به 24 میلیون تومان جزای نقدی بدل ازحبس محکوم شدند.  همچنین سه نفر از مغازه‌‌‌‌داران و متصدیان به 6 ماه حبس  محکوم شده‌اند.