وضعیت بازار مسکن در فصل انتخابات

وضعیت بازار مسکن در فصل انتخابات

واکنش بازار مسکن به سه دوره از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بررسی شد. به گزارش اکوایران، با توجه به عدم دسترسی به آمارهای رسمی بازار مسکن قبل از سال ۸۸، ناگزیر روند تغییرات فصلی و ماهانه بازار مسکن از انتخابات ۱۳۹۲ مستند به آمارهای رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی آماری تغییرات فصلی در بازار مسکن نشان می‌دهد، در انتخابات سال‌ها ۹۲ و ۱۴۰۰، دقیقا فصل قبل از برگزاری انتخابات، تورم مسکن تهران، رشد قابل توجهی داشته است.